Besøk UiT Norges arktiske universitet

Vil du og noen venner, eller klassen din vite mer om hvordan det er å være student ved UiT og hvilke studier vi har?

Skolebilde kuleramme (Bredde: 560px)Kom på besøk, så skal vi lage et helhetlig opplegg der dere får et inntrykk av studietilværelsen til våre studenter. Det er mulig å komme med ønsker for hva dere ønsker å se på vår campus. Vi har en generell presentasjon som presenterer studietilbudene og studenttilværelsen. I tillegg er det mulig å besøke ulike fagområder. Det kan være alt fra rollespill i universitetets egen rettssal til besøk på ulike laboratorier på campus.

Under er en oversikt over de ulike oppleggene for skolebesøk som tilbys på UiT Norges arktiske universitet. Noen av fakultetene våre har faste opplegg som tilbys skoleklasser, mens andre skreddersyr etter ønske om relevant fagkominasjon og eventuelle omvisninger. Ta kontakt, så ordner vi opplegg: 

  • Opplegg i regi av det helsevitenskapelige fakultet - imPuls.
  • Opplegg i regi av fakultet for naturvitenskap og teknologi - Skolelaboratoriet
  • Opplegg i regi av fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - kontakt Sunniva Katharina Thode for mer informasjon. 
  • Opplegg i regi av fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - kontakt Arvid Sølve Urke for mer informasjon. 
  • Opplegg i regi av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - kontakt Arne Elvemo for mer informasjon. 
  • Opplegg i regi av det juridiske fakultet - kontakt Thorbjørg Hroarsdottir for mer informasjon. 
  • Opplegg i regi av fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning kontakt Anita Evensen for mer informasjon. 

 

Hvis du har generelle spørsmål eller ønsker et opplegg som består av å kombinere ulike fagområder - ta kontakt på: skolebesok@uit.noPage administrator:
Last updated: 08.06.2020 13:03

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi tilbyr forelesninger, omvisninger og elevverksted for elever og lærer ved ulike klassetrinn og nivå. Det kan også gis undervisningsopplegg på den enkelte skole innenfor noen temaer.