Obligatorisk smittevernkurs for studenter og ansatte ved UiT


Illustrasjoner og instruksjonsvideoer:

Tekstversjon

Presentatør: Morten Skandfer, bedriftslege, Hemis bedriftshelsetjeneste

Velkommen til en ny hverdag på universitetet. Koronaviruset Covid -19 påvirker mange sider av hverdagen, over hele verden, også på universitetet. 

Det er en vanskelig tid, men sammen skal vi klare dette gjennom dugnad og kunnskap. 

Det er viktig at vi alle bidrar til å bremse og holde nede smitten i samfunnet. På UiT har vi et felles ansvar: som organisasjon, ansatte og studenter. 

Prinsipper for smittevern: hold avstand, vask hendene, unngå å nyse eller hoste på andre og vær hjemme hvis du er syk. 

Sykdom og smittespredning

Koronavirus gir luftveisinfeksjon og oftest milde symptomer. Men særlig for personer i risikogruppene, som eldre og kronisk syk, er sykdommen svært farlig, med lungebetennelse og store pustevansker. Dersom du har blitt smittet kan det ta 0-14 dager før du får symptomer, men vanligvis tar det 5-6 dager. Man er mest smittsom for andre mens man har symptomer. Feber, hoste og tung pust er de vanligste symptomene. Hvis man er smittet og bare har lette symptomer kan man likevel smitte andre. Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpe- og kontaktsmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Smitteoverføringen skjer når man holder på å bli syk og helt i starten av sykdomsforløpet. Det er gode holdepunkter for at smittsomheten er relativ høy en til to dager før man får symptomer. Noen personer kan også være smittet uten å utvikle symptomer, men likevel smitte andre. 

Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Fordi virus kan finnes på overflater er håndvask det viktigste tiltaket. Hvis man ikke har såpe og vann er desinfeksjonssprit et godt alternativ. 

Det er viktig at du gjør risikovurderinger der du er, i din hverdag, at du tenker gjennom hele hverdagen, på hva kan du gjøre for å redusere smitterisiko. Når man er sammen: Snakk om, å bli enige om lokale løsninger for å ivareta smittevernreglene, om det er i et kontor/klassefellesskap, på kantina eller et studentarrangement. 

Det er en vanskelig og krevende tid, men dugnaden fortsetter med tillit, forståelse, årvåkenhet og trygghet gjennom forebygging. 

I praksis skal vi følge disse rådene for å forebygge smitte: 

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Host eller nys i papirlommetørkle som du kaster etterpå. Deretter må du vaske deg på hendene. Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Hold minst en meters avstand til andre. Det er svært viktig at du er oppmerksom på avstand, tilpasser deg og viser hensyn i daglige situasjoner, der man omgås, jobber og møter andre personer.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk, når du har hostet, nyst eller snytt deg, når du har vært på toalettet og før du skal spise.
  Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig. Finn alternativer til håndhilsning og klemming.
 • Hvis du er syk, tror du er smittet eller er i pålagt karantene; hold deg hjemme.
 • Når dere er sammen: Snakk om og bli enige om lokale løsninger for å ivareta smittevernreglene, om det er i et kontor eller klassefellesskap, på kantina eller et studentarrangement.

Universitetet har iverksatt ekstra grundig og hyppig rengjøring på campus. Universitetet har også smittevernveileder som beskriver i større detalj tiltak for de enkelte arbeidsoppgavene og arbeidsplassene på UIT. Det må hver enkelt bruke som veiledning i sin hverdag. Og det kan komme justeringer når pandemien utvikler seg videre og ny kunnskap kommer til. Hold deg oppdatert!

Mer info får du fra nærmeste leder. Du finner også oppdatert informasjon fra myndigheten om pandemien hos

Rådene kan forandre seg raskt og er tilgjengelig på norsk og engelsk. 

Hvis du er syk:

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. 

Ring legevakt 116 117 hvis du ikke har fastlege eller denne ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. 

Ved livstruende sykdom eller skade ring 113. 

Hemis bedriftshelsetjeneste bistår universitetet i risikovurdering, helse og forebygging på arbeidsplassen. Studietiden kan være særlig krevende nå under pandemien. Derfor minner vi om at universitetet har både studentprest og psykolog som kan bistå studentene med samtaler. 

Oppsummert er dette de praktiske rådene som gjelder: 

 • Hold avstand 
 • Vask hendene ofte 
 • Unngå å nyse eller hoste på andre 
 • Vær hjemme hvis du er syk