Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Om Senter for karriere og arbeidsliv

Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT bistår studenter i overgangen fra studier til arbeid. Vi samarbeider nært med regionalt og nasjonalt arbeidsliv, og legger til rette for kontakt og samarbeid mellom studenter og bedrifter.

Vårt veiledningstilbud til UiT-studenter inkluderer kompetansekartlegging, motivasjonsavklaring, utforming av jobbsøkerstrategier, samt tilbakemelding på CV og søknad. Vi arrangerer CV-søknadskurs, intervjukurs, intervjutrening og drop-in der du kan få tilbakemelding på CV, søknad.

Hvert år arrangerer vi universitetets Arbeidslivsdag. Vi tilrettelegger for bedriftspresentasjoner, seminarer, og markedsfører jobbmuligheter fra offentlige og private samarbeidspartnere.

Senter for karriere og arbeidsliv tilbyr UiT-studenter mulighet for relevant jobberfaring gjennom en internship-ordning. Vi foretar jevnlige undersøkelser av UiT-studentenes forventninger til arbeidslivet, og kartlegger arbeidslivstilknytningen til tidligere kandidater.

Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT er medlem av Karriereforum for høyere utdanning i Norge (KFH). Forumet består av karrieresentre og karriereservice-enheter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vi følger FKHs vedtekter og etiske retningslinjer.

Vi er har kontorer i Øvre lysthus, campus Tromsø. Page administrator: Lars Buseth
Last changed: 04.06.2015


Del på Facebook

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no