Disputas - Dag Erlend Olberg

Sted: Tabletten - Farmasibygget
Målgruppe: All
Ansvarlig:

  KUNNGJØRING DOKTORGRADSDISPUTAS

 

Cand. pharm. Dag Erlend Olberg skal holde en prøveforelesning for ph.d. graden i farmasi

                                               Fredag 20. november 2009, kl. 10.15

 

Tittel: "Nanomedicine and Molecular Imaging"

 

Kandidaten vil offentlig forsvare avhandlingen:

 "Novel [18F]fluorinated prosthetic groups for the labelling of peptides for Positron Emission Tomography"

                                               Fredag 20. november 2009, kl. 12.15

 

Prøveforelesningen og disputasen vil finne sted i

 

                                               Tabletten, Farmasibygget

 

Bedømmelseskomiteen består av:

 

Associate professor Dr Julie Sutcliffe, Department of Biomedical Engineering, Genome and Biomedical Science Facilities, University of California Davis, USA. 1 opponent

  

Dr Tjibbe De Groot, Nuclear Medicine Division, University hospital Gashuisberg, Leuven, Belgium. 2. opponent

  

Førsteamanuensis Ingunn Tho, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

 

Leder for disputasen er Instituttleder Thrina Loennechen, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø.

 

Tromsø, 10. november 2009

 

Stig Ørsje, Fakultetsdirektør


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne