Prøveforelesning - Cand. scient. Siv Husby

Dato/tid: 18.06.2012 10:15 - 18.06.2012 11:00
Sted: Store auditorium E-101, NFH-bygget
Målgruppe: All
Telefon: 776 46018

Cand. scient. i  biologi Siv Huseby ved AMB holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskapvitenskap, med tittel:

"Can new technologies make bio-prospecting a commercial venture and open new avenues in marine ecology?"


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Skip to main content