Bønn (Prayer) 
Alle kan delta  
" />
Bønn (Prayer) 
Alle kan delta  
" />

Morgenbønn / morning prayer

Bønn (Prayer) 
  • Bønn / prayer - hver onsdag / Wednesdays  
  • Messe (med nattverd) en onsdag i mnd  
    Mass  once a Month :  15.09 / 20.10 / 17.11
  • enkel liturgi / musikk
  • tekster på Norsk/Samisk/Engelsk
  • meditativt 
Alle kan delta  

When: 15. September 2021 at 09.00–09.30
Where: Stille rom / Quiet room
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Tor Stranda
Phone: 91342023
E-mail: tor.stranda@uit.no
Add to calendar