Næringslivsdagen 14. oktober 2020, AVLYST!

På grunn av coronavirus-situasjonen, og de overordnede smittevernhensyn, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse Næringslivsdagen 14. oktober 2020. Vi velger å vise ekstra aktsomhet og forholder oss til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og de lokale smittevernreglene ved UiT Narvik.

Som erstatning for den avlyste Næringslivsdagen ved UiT Narvik vil vi oppfordre bedrifter til å delta på den digitale Karrieredagen som avholdes 10. september i regi av UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.
Klikk her for Info og påmelding

Næringslivsdagen 2020, en møteplass for næringslivet og studenter. Bedrifter som deltar får muligheten til å profilere seg og rekruttere fremtidige arbeidstakere innen fagfeltene teknologi, realfag, økonomi og helse. Med oppstart i 2004 har Næringslivsdagen etablert seg som den årlige karrièredag for studenter ved UiT Narvik. Hundrevis av offentlige og private virksomheter og tusenvis av studenter har via karrièredag hatt en arena der verdiskapende relasjoner bygges.

Næringslivsdagen ved UiT i Narvik, en arena for verdiskapende relasjonsbygging og rekruttering.

Næringslivsdagen er en unik kontaktarena for bedrifter og studenter. Bedrifter får mulighet til å møte studenter som er direkte relevante til ledige jobber, trainee- og internship-stillinger. Samt etablere kontakt for skriving av bachelor- og masteroppgaver.

UiT i Narvik har et bredt studieprogram på bachelor- og masternivå. Man kan studere innenfor klassiske fagfelt som maskin, elektro, data og bygg. Hvert fagfelt har flere studieretninger og spesialiseringer. UiT i Narvik har også økonomistudier og sykepleierutdanning.

Næringslivsdagen gir studenter og bedrifter en unik mulighet til å skape relasjoner og kontakt. Dette er arenaen for å rekruttere din fremtidige medarbeider. Næringslivsdagen 2020 gir din bedrift en god mulighet til å komme direkte i kontakt med våre dyktige og engasjerte studenter.

For mer utdypende informasjon om våre studieprogram se: https://uit.no/utdanning?sted=201567

Mange bedrifter og studenter har opp gjennom årene signert arbeidsavtaler på Næringslivsdagen. Vi håper dere også griper denne sjansen til å knytte kontakt med våre studenter. Og kanskje er det din bedrift som signerer ny arbeidsavtale, eller inngår et samarbeid om prosjekter, bachelor/masteroppgaver, eller praksis/sommerjobber denne dagen.

Standplass

kr 3500,- inkluderer:

 • Standplass i glassgata. (ca 1,5 m dyp og 4 m bredde)
 • Standbord (om ikke annet er spesifisert ved påmelding)
 • 2 stoler tilhørende standbord
 • Glassbolle
 • Strøm
 • Internett
 • Kaffe/vann og lett servering
 • PC-Skjerm 

 

Standplass og bedriftspresentasjon i auditorium (begrenset antall presentasjoner til 10 stk. Her gjelder det å være tidlig ute).

kr 4500,- inkluderer:

 • Standplass i glassgata (ca. 1.5 m dyp og 4 m bred).
 • 20 minutter presentasjon av bedrift i auditorium
 • Standbord (om ikke annet er spesifisert ved påmelding)
 • 2 stoler tilhørende standbord
 • PC-skjerm
 • Glassboller
 • Strøm
 • Internett
 • Lunsj og kaffe/vann på dagen

 Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Næringslivsdagen 14. oktober 2020!

 

When: 14. October 2020 at 10.00–14.00
Where: UiT i Narvik
Location / Campus: Narvik
Target group: All
Responsible: Espen Viklem Eidum
Add to calendar