Sannhets- og forsoningskommisjonen – quo vadis?

Gjennom historien har norske samer vært ofre for en kraftig fornorskingspolitikk. Gjennom flere tiår ble samiske barn tvunget til å lære norsk som eneste språk på skolen, og det ble satt en stopper for samiske tradisjoner og verdier. Det skulle likevel ta flere tiår etter fornorskningspolitikken ble avviklet før norske stat erkjente og beklagde seg for forholdene.   I 2018 ble Sannhets- og forsoningskommisjonen opprettet.

Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023) om fornorskningspolitikken representerer en historisk mulighet for urfolk, nasjonale minoriteter og majoritetssamfunn i Norge. Kravet om en granskning kom fra samisk og kvensk hold. Stortinget opprettet kommisjonen. Sannhets- og forsoningskommisjonen skal jobbe selvstendig. Samtidig har kommisjonens møte med sivilsamfunn og offentlighet betydning for prosess og konklusjoner. Hvor står vi?

 

Forskningsprosjektene ReconTrans (KUN/VID Tromsø) og TRUCOM (UiT) følger prosessen.

·        Hva er sammenhengen mellom politiske forhandlinger, mandat og implementering?

·        Er «granskingskommisjon» og «Sannhets- og forsoningskommisjon» det ene og det samme?

·        Hvor står prosessen? Hva står på spill? Og hvilke muligheter fins?

 

Har forskningen noe å tilføre prosessen og den offentlige samtalen mens fortsatt nesten to år gjenstår?

 

Innledere:


§  Tore Johnsen, førsteamanuensis,
Girkolaš oahpahusguovddáš davvin / KUN - VID Tromsø
deler forskningsfunn fra ReconTrans.


§  Eva Josefsen, førsteamanuensis,
UiT – Norges Arktiske Universitet

deler forskningsfunn fra
TRUCOM.


§  Møteleder: Tor Stranda, studentprest, UiT.

 

Arrangeres i samarbeid med: Girkolaš oahpahusguovddáš davvin / Kirkelig utdanningssenter nord - VID Tromsø.

When: 23. September 2021 at 19.00–21.00
Where: Bankhjørnet i Rødbanken
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Link: Klikk her
Contact: Tor Stranda
Phone: +47 91342023
E-mail: tor.stranda@uit.no
Add to calendar