Samtaler om identitet


Studentpresttjenesten inviterer til samtaler om «Sannhet og forsoning» her på UiT.  Selv om dette ikke er i regi av  "Sannhetskommisjonen", synes vi i studentpresttjenesten det er naturlig å snakke om identitet og fornorskning blant dagens studenter/unge voksne. Dette er siste samtale (i denne omgang) og vil som de foregående bli preget av det deltakerne har på hjertet. Det er ingen fortutsetning at du har vært med på de foregående. Denne gang vil det særlig være interessant å belyse hva "forsoning" betyr i fohold til fornorskningsprosessen, spesielt med tanke på ungdom og framtida.  


«Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Er det noen ettervirkninger i dag?» (mandatet til Sannhet-og forsoningskommisjonen)
Vi inviterer til noen åpne samtaler i Ardna. Vår vinkling er knytta til dagens studenter med samiske/ kvænske røtter, og vi ønsker fokus på  om fornorskningsprosessen lever videre…. i dagens studenter?
Kan åpne samtaler/debatt skape forståelse individuelt og kanskje forsoning?
I denne andre samtalen vil det dreie seg om konsekvensene av fornorskningsprosessene - for unge i dag. 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 21. March kl. 11.30–13.00
Where: Árdna
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Tor Stranda
Phone: 91342023