Flytting av filområder

Målgruppe: Employees
Opprettet: 23.04.18 14:19
Sist oppdatert: 27.04.18 11:56

Flere filområder vil bli flyttet til ny filserver i uke 17. Arbeidet vil pågå i tidsrommet 1800-2300. Områdene vil være satt til ReadOnly  når arbeidet pågår, se liste under for berørte områder. Driftsmeldingen vil oppdateres med status for de områdene som jobbes med.

Hvem angår dette?

Dette angår alle som har manuellt koblet disse nettverksdiskene opp på sin datamaskin, samt alle som jobber med filer på de nevnte områdene.

Endringer

Foretrukket vei via DFS-sti \\ad.uit.no\ vil virke som før, har du vært koblet til denne stien trenger du ikke gjøre noen endringer. Har du derimot koblet direkte til en filserver (typisk for MAC/Linux-brukere), ala \\felix2X.ad.uit.no\<share> vil du måtte gjøre endringer manuelt. 

Hva skal jeg gjøre?

Du må koble til nettverksbanen på nytt med adressene som beskrevet under, evt endre til AD DFS sti som er anbefalt metode. Se denne veiledningen (Windows) eller denne veiledningen (Mac) for hvordan du kobler til en nettverksstasjon.

Vi anbefaler å lagre og  lukke filer før nevte tidsrom.

Følgende filområder vil bli flyttet

DFS-sti

Windows og Macintosh benytter stiene under for å koble til nettverksområdene

Gammel Filserver

Ny filserver

Linux benytter stiene under for å koble til nettverksområdene

Status

Win

\\ad.uit.no\uit\itafelles

Mac

smb://ad.uit.no/uit/itafelles

 \\felix35.ad.uit.no\itafelles

\\filer.uit.no\itafelles

Flyttet 23.04.2018

Win

\\ad.uit.no\uit\orakel

Mac

smb://ad.uit.no/uit/orakel

 \\felix35.ad.uit.no\orakelfelles

\\filer.uit.no\orakelfelles

Flyttet 23.04.2018

Win

\\ad.uit.no\uit\foreninger

Mac

smb://ad.uit.no/uit/foreninger

\\felix35.ad.uit.no\foreninger

\\filer.uit.no\foreninger

Flyttet 23.04.2018

Win

\\ad.uit.no\TMU\TMU

Mac

smb://ad.uit.no/TMU/TMU

\\felix26.ad.uit.no\TMU

\\project.uit.no\data\TMUdata\TMU

Flyttet 24.04.2018

Win

\\ad.uit.no\TMU\Naturvitenskap

Mac

smb://ad.uit.no/TMU/Naturvitenskap

\\felix26.ad.uit.no\TMU\Naturvitenskap

\\project.uit.no\data\TMUdata\TMU\Naturvitenskap

Flyttet 24.04.2018

Win

\\ad.uit.no\TMU\TMUfoto

Mac

smb://ad.uit.no/TMU/TMUfoto

\\felix27.ad.uit.no\TMUfoto

\\project.uit.no\data\TMUdata\TMUfoto

Flyttet 24.04.2018

Win
\\ad.uit.no\Helsefak\IPS_Snoerenlab
Mac
smb://ad.uit.no/Helsefak/IPS_Snoerenlab

\\felix24.ad.uit.no\IPS_Snoerenlab

 \\project.uit.no\data\IPS_Snoerenlab

Flyttet 25.04.2018

Win
\\ad.uit.no\Helsefak\IPS_neuroimaging
Mac
smb://ad.uit.no/Helsefak/IPS_neuroimaging

\\felix24.ad.uit.no\IPS_neuroimaging

 \\project.uit.no\data\IPS_neuroimaging

Flyttet 25.04.2018 

Win
\\ad.uit.no\Helsefak\NSDM_Sykepleiersporing
Mac
smb://ad.uit.no/Helsefak/NSDM_Sykepleiersporing

 

\\felix24.ad.uit.no\NSDM_Sykepleiersporing

 \\project.uit.no\data\NSDM_Sykepleiersporing

Flyttet 25.04.2018

Win
\\ad.uit.no\HSLfak\VisualCulturalStudies
Mac
smb://ad.uit.no/HSLfak/VisualCulturalStudies

\\felix24.ad.uit.no\VisualCulturalStudies

 \\project.uit.no\data\VisualCulturalStudies

Flyttet 25.04.2018

Win
\\ad.uit.no\HSLfak\bilit16_hordalandsstudien
Mac
smb://ad.uit.no/HSLfak/bilit16_hordalandsstudien

\\felix24.ad.uit.no\bilit16_hordalandsstudien

 \\project.uit.no\data\bilit16_hordalandsstudien

Flyttet 25.04.2018

Win
\\ad.uit.no\HSLfak\Dysleksistudien
Mac
smb://ad.uit.no/HSLfak/Dysleksistudien

\\felix24.ad.uit.no\dysleksistudien

 \\project.uit.no\data\Dysleksistudien

Flyttet 25.04.2018

Win
\\ad.uit.no\ntfak\PhysicsSatImgs

Mac
smb://ad.uit.no/ntfak/PhysicsSatImgs

\\felix23.ad.uit.no\PhysicsSatImgs

\\project.uit.no\data\PhysicsSatImgs

Flyttet 26.04.2018

Win
\\ad.uit.no\ntfak\TGO

Mac
smb://ad.uit.no/ntfak/TGO

\\felix23.ad.uit.no\TGO

 \\project.uit.no\data\TGO

Flyttet 26.04.2018

Win
\\ad.uit.no\ntfak\CAGE

Mac
smb://ad.uit.no/ntfak/CAGE

\\felix25.ad.uit.no\CAGE

 \\project.uit.no\data\CAGE

Flyttet 26.04.2018

Win
\\ad.uit.no\ntfak\igdata

Mac
smb://ad.uit.no/ntfak/igdata

\\felix25.ad.uit.no\igdata

 \\project.uit.no\data\IGdata

Flyttet 26.04.2018

 


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne