Ny info! Arbeid på hjemmeområdet (H:\ Homer)

Målgruppe: Employees
Opprettet: 24.04.18 11:46
Sist oppdatert: 29.05.18 12:37

Førstkommende torsdag 31.05.2018 vil ITA foreta en flytting av Homer. Homer er i dag for deg kjent som H:\ , dette er ditt hjemmeområde for personlige filer.

Flyttingen vil skje fra kl 20:00 til 23:00 og den skal ikke merkes på annet vis enn at du som bruker mister tilgang til H:\ i det aktuelle tidsrommet.

Vi oppfordrer til at du lagrer alle filer du arbeider med før dette tidspunktet da filer som er åpne eller ikke lagres vil ikke bli med i flyttingen og kan derfor gå tapt.

Det vil bli sendt ny driftsmelding når flyttingen er fullført og for deg som bruker vil da filene fortsatt ligge tilgjengelig på H:\ som tidligere.


Thursday may 31, ITA will transistion Homer. Homer is known to you as H:\ and is your home folder for personal files at UiT.

The transition will take place from 8:00 PM to 11:00 PM and you will not be affected in any way other than that you will lose access to H: \ during the transition.

We encourage you to save all files you are working on before this time, as files that are open or not saved will not be included in the move and can therefore be lost.

A new message will be posted when the transition is completed and for you as a user, the files will still be available on H: \ as they where before the transition.


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne