Social Determinants of Health of Indigenous Peoples in Russian Arctic

Senter for arktisk og global helse får besøk av gjesteforsker Elena Bogdanova fra NArFU i neste uke. Elena forsker på urfolks rettigheter til helsetjenester i Russland og ønsker å komme i kontakt med fagpersoner som jobber med samme tematikk ved UiT.

 

I forbindelsemed besøk av gjesteforsker elena Bogdanova fra NArFU i Russland arrangerer vi et lite seminar med tema "Social Determinants of Health of Indigenous Peoples in Russian Arctic". Her vil ulike aspekter ved urfolkshelse bli diskutert, og vi benytter anledningen til å invitere potensielt interesserte deltakere.

 

Vi møtes på undervisningsrommet på plan 11 på Institutt for samfunnsmedisin. Kaffe, frukt og vafler vil bli servert.

 

Flott om de som ønsker å delta gir beskjed ved å sende en e-post til turid.a.wahler@uit.no

When: 07. June 2018 at 10.00–11.30
Where: Institutt for samfunnsmedisin
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
E-mail: turid.a.wahler@uit.no
Add to calendar