Oppgradering av trådløsnett - Wireless upgrades - 2018-09-28

Målgruppe: Students, Employees
Opprettet: 26.09.18 13:12
Sist oppdatert: 28.09.18 14:17

Det vil utføres rutinemessig oppgradering av software på trådløsnettet til UiT natt til Fredag 2018-09-28. Dette for å kunne ta i bruk ny funksjonalitet, utvide kapasitet og introdusere nye sikkerhetsfikser.

Arbeidet vil berøre alle campus ved UiT og tilknyttede lokasjoner og studentbyer. I perioden 01:00-03:00 CEST vil trådløsnettene som UiT tilbyr på alle lokasjonene være utilgjengelig i korte perioder mens sentralt utstyr starter opp ny programvare.


Regular maintainance and upgrades of the wireless network at UiT will be done early Friday morning. This is to introduce make use of new functionality, expand the capacity and introduce new security fixes.

The maintainace will affect all campuses at UiT and associated locations and student housing. In the period between 01:00 and 03:00 CEST the wireless networks at UiT will be unavailable in short periods while central equipment is starting up new software.


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne