Ta alltid backup av lokalt lagrede filer / Always backup your locally stored files

Dato/tid: 22.11.2018 00:00 - 16.12.2018 00:00
Målgruppe: Employees
Opprettet: 29.11.18 08:52
Sist oppdatert: 29.11.18 13:32

 

IT-avdelingen har i den senere tid opplevd at brukere har mistet forskningsdata fordi harddisken har feilet, og data har kun vært lagret lokalt, uten sikkerhetskopi. Vi kjenner til konkrete feil både på Windows og Mac.

Apple har sendt ut varsel om at det på en rekke 13-tommers MacBook Pro-maskiner. solgt mellom juni 2017 og juni 2018, kan forekomme en feil som fører til tap av data, og at SSD-diskene ikke fungerer skikkelig. I tillegg kjenner vi til at noen Lenovo T460 bærbare maskiner har fått feil på SDD-diskene hvor det har vært umulig å rekonstruere data. Feil på disker kan selvsagt også oppstå på alle andre modeller.

 Vi ber alle om å sørge for å lagre data på Universitetets lagringsområder som for eksempel OneDrive i Office 365, hjemmeområder eller andre fellesdisker for å unngå fremtidige datatap.

 

 


 English

 Lately, the IT department has recorded several incidents where research data has been lost because of hard disk failures and no backup to recover from. Affected computers include both macs and windows computers.

 Apple has issued a warning concerning their line of 13’ MacBook Pros produced between June 2017 and June 2018: These computers might exhibit hard drive errors that could lead to loss of data. In addition, the Lenovo T460 hard disk has in some instances failed to the point where it was impossible to recover data. Obviously, other models are not exempt from these kinds of failures either.

 We request that everyone back up their locally stored files to other locations, like OneDrive or your personal network drive (h-drive), to avoid future data loss.

 


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne