Informasjon til superbrukere/redaktører på fakulteter - Nye stedkoder ved UiT – endringer på uit.no/intranett.uit.no

Fra 1.1.2019 blir det noen endringer I stedkodene for administative enheter ved UiT.  Dette innebærer at noen enheter må gjøre en jobb med å redigere innhold på sine enhetssider på uit.no/intranett.uit.no slik at disse er oppdatert så snart som mulig etter at endringen er iverksatt. Du finner eventuell informasjon om din enhet I vedlagte regneark. 

 

Dette gjelder for følgende tilfeller (status stedkode = kolonne A fra regnearket med nye stedkoder): 

-Status stedkode = VIDEREFØRES 

-Sjekke om det er endringer knyttet til hva enheten består av/skal gjøre  

-Endre I tekst og annet dersom det er endringer for enheten 

 

-Status stedkode = DEAKTIVERES 

-Endre status på innhold som ikke er relevant å videreføre/flytte til ny enhet fra –Publisert- til –Arkiv- 

-Flytte over eventuelt innhold som er relevant å videreføre dersom enheten blir en del av en ny enhet.  

-Sjekke i Siteimprove hvilke sider som lenker til innhold som flyttes/settes til arkiv. Endre lenke der innholdet flyttes + evt. slette lenker der innholdet er satt til arkiv. 

-Legge inn informasjon på hovedsider for enheten om at informasjon om enheten nå finnes på ny nettside med lenke dit (dersom enheten er flyttet til ny enhet) 

 

 -Status stedkode= NYTT NAVN 

-Sjekke om det er endringer knyttet til hva enheten består av/skal gjøre  

-Endre i tekst og annet dersom det er endringer for enheten 

-Flytte over eventuelt innhold som er relevant å videreføre fra andre enheter dersom disse blir en del av en ny enhet 

 

NB! Flytting av innhold kan gjøres ved å redigere sidene og velge ny enhet. Men dersom det er snakk om å flytte store mengder sider kan dette gjøres av KSA i en samleoperasjon. OBS! Vær kritisk til hva som trengs å videreføres, dette er en god mulighet til å fjerne innhold!  

Når man har gått gjennom hva som eventuelt skal flyttes i en samleoperasjon, kan man sende en oversikt til lars.nordmo@uit.no med informasjon om fra/til hvilken enhet innholdet skal flyttes, samt dokumentid. på det som skal flyttes. Dersom du har spørsmål tar du kontakt med Lars. 

Selve flyttingen av innhold blir iverksatt etter 1.1.2019 - men oversikter over hva som evt. skal flyttes kan sendes fortløpende.  

 

Ansattelister og andre automatiske uttrekk blir oppdatert etter hvert som de bakenforliggende systemer leverer riktig data. Det trengs ikke å gjøres noen endringer for disse områdene på nettsidene manuelt.

Målgruppe: Employees
Ansvarlig:
Opprettet: 13.12.18 14:05
Sist oppdatert: 13.12.18 14:08
Attachments / Pictures: