Feil ved sending av e-post fra Request Tracker til eksterne microsoftkontoer (live.com, hotmail.com, outlook.com)

Målgruppe: Employees
Opprettet: 24.12.18 10:13
Sist oppdatert: 24.12.18 11:57


Oppdatering: 11:30 (24.12.18)

Feilen ligger i at Request Tracker benytter den gamle hovedepostserveren, og det er denne som har blitt blokkert. Vi vil route e-post fra RT over til den nye e-postserveren for å løse dette roblemet.


 

Saksbehandlingssystemet Request tracker har havnet på en blokkeringsliste hos Microsoft som gjør at e-post som skal sendes til e-poster med @live.com, @hotmail.com, @outlook.com ikke kommer igjennom. Konsekvensen er at svar man sender til kunde ikke blir levert.

Hva gjør ITA med dette?

E-postgruppa er informert om problemet, men det er usikker hvor lang tid det vil ta før Microsoft fjerner Request Trackers server fra blokkeringslista. Vi jobber med saken.

I de sakene hvor vi ser at dette har skjedd, vil saken åpnes igjen med feilmeldingen. Siden det kun er request tracker som er blokkert, kan du sende svar til kunde fra din Outlook som en workaround til dette problemet er løst.

TIPS: Husk at du i Outlook kan velge hvilken e-postadresse svar skal sendes til, så når du sender en e-post til kunde kan du velge at et eventuellt svar skal sendes til request tracker adressen for din kø. Se veiledning for dette her: Hvis du også legger til [Saksnummer #saksnummeret til saken] i emnefeltet på e-posted du skriver, så vil eventuelle svar legge seg i rett sak i RT

https://uit.no/om/orakelet/frag?p_document_id=525403


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne