Mobbing


Denne forelesningen tematiserer mobbing og nettmobbing, omfang og konsekvenser, opplæringsloven og forebyggende tiltak.

Konsekvensene for barn og unge som utsettes for mobbing og/eller nettmobbing kan være alvorlige. Mobbing og nettmobbing er relatert til psykiske helseproblemer som depresjon og angst, samt helseplager som magesmerter, søvnproblemer og hodepine. I tillegg påvirker det å bli utsatt for mobbing sosial fungering som ensomhet og lav selvtillit. Skolene er gjennom ny opplæringslov pålagt en aktivitetsplikt, men fremdeles er det varierende kvalitet i skolenes håndtering av mobbesaker. Til tross for evidensbaserte tiltak som har vist seg å være effektive mot mobbing er forekomsten relativt stabil.

Forelesningen passer for alle som er interessert i temaet mobbing og jobber med barn og unge.

Foreleser: Førsteamanuensis Henriette Kyrrestad Strøm.

Foredraget er åpent og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge HEL-6318 (Tidligere HEL-3505).

Studenter ved studiet trenger ikke å melde seg på.

Foredraget er gratis for alle påmeldte. 

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
     
When:
08.05.19 kl. 09:15 - 11:00
Where:
MH U6.A2AUD2
Campus:
Tromsø
Target group:
Guests

Contact:
Kjærsti S. Magnussen


Registration
Deadline: 08.05.2019
Participants: 5 av 45 (max)
Sign me up!