Mobbing

Denne forelesningen tematiserer mobbing og nettmobbing, omfang og konsekvenser, opplæringsloven og forebyggende tiltak.

Konsekvensene for barn og unge som utsettes for mobbing og/eller nettmobbing kan være alvorlige. Mobbing og nettmobbing er relatert til psykiske helseproblemer som depresjon og angst, samt helseplager som magesmerter, søvnproblemer og hodepine. I tillegg påvirker det å bli utsatt for mobbing sosial fungering som ensomhet og lav selvtillit. Skolene er gjennom ny opplæringslov pålagt en aktivitetsplikt, men fremdeles er det varierende kvalitet i skolenes håndtering av mobbesaker. Til tross for evidensbaserte tiltak som har vist seg å være effektive mot mobbing er forekomsten relativt stabil.

Forelesningen passer for alle som er interessert i temaet mobbing og jobber med barn og unge.

Foreleser: Førsteamanuensis Frode Adolfsen

Foredraget er åpent og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge HEL-6318 (Tidligere HEL-3505).

Studenter ved studiet trenger ikke å melde seg på.

Foredraget er gratis for alle påmeldte. 

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 08. May 2019 kl. 09.15–11.00
Where: MH U6.A2AUD2
Location / Campus: Tromsø
Target group: Guests
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen

Registration
Deadline: 08.05.2019
Deadline has been reached. Sorry