Samiske barns helse og levekår - hva vet vi og hva trenger vi å vite?

Samisk legeforening vil den 27.-28. mars

2019 arrangere seminaret «Samiske barn

og unges helse – hva vet vi og hva trenger

vi å vite?» i Tromsø på Clarion Hotel The

Edge.

Seminaret skal belyse både hvilken

kunnskap vi har om samiske barns fysiske

og psykiske helse og velferd og de

kunnskapshull som fortsatt eksisterer

for å skape gode og trygge helse- og

sosialtjenester og forebyggende tiltak.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
Starts: 27. March 2019 kl. 09.00
Ends: 28. March 2019 kl. 15.00
Where: Clarion Hotel The Edge
Location / Campus: Tromsø
Target group: Students, Guests, Invited, Enhet
Kontakt: Kristin Solberg


Attachments / Pictures
Helseseminar program Tromsø 2019