Utlysning av Barentsplusmidler for høstsemesteret 2019

Målgruppe: Students, Employees
Ansvarlig: Natalia Kononova
Opprettet: 29.01.19 15:58
Sist oppdatert: 29.01.19 15:59

Studenter og ansatte ved UIT Norges arktiske universitet inviteres til å søke om støtte til utvekslingsopphold ved russiske institusjoner som ligger i Barentsregionen og er medlemmer i programmet Barentsplus (http://www.barentsplus.no/members/).  

Det er også mulig å søke støtte til forberedende besøk, mindre arrangementer (f.eks. seminarer) som vil bli planlagt og gjennomført i samarbeid med russiske partnere.

 Aktiviteter det søkes støtte til må være avsluttet innen desember 2019.

 Søknadsfristen er 15. mars 2019.

NB! Studenter må i tillegg levere ordinær søknad om utveksling til sitt fakultet innen gjeldende frist (https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=480860).

For mer informasjon kontakt seksjon for internasjonalt samarbeid ved å sende e-post til natalia.kononova@uit.no .

                        


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Attachments / Pictures
Application Form Academic and Administrative Staff
Application Form Students