Kurs for utdanning av soppsakkyndige

Målgruppe: Students, Employees
Ansvarlig: Kari Riddervold
Opprettet: 30.01.19 15:11

Har du lyst til å lære om sopp?

Tromsø soppforening  arrangerer “Kurs for utdanning av soppsakkyndige” i løpet av tre kurskvelder i vår og en helg i august. Kurskveldene avholdes i Tromsø følgende datoer: 3. og 24. april og 7. mai. Andre del av kurset avholdes ved Skibotn feltstasjon (Storfjord kommune) helga 23. – 25. august.

I løpet av kurset gjennomgås de viktigste mat- og giftsopper, deres bygning og kjennetegn samt deres levevis. Kurset dekker det stoff som må beherskes for å fremstille seg til ”Prøve for soppsakkyndige.” Kurset omfatter 40 timers undervisning fordelt på teoretisk og praktisk undervisning (forelesninger, ekskursjoner, demonstrasjoner og bestemmelsesøvelser).

Kursavgiften er på 2.200 kroner (kr 2.700 for de som ikke er medlemmer av Tromsø Soppforening), og inkluderer kost og losji i Skibotn samt siste utgave av kompendiet “Kurs for utdannelse av soppsakkyndige.” Påmeldingsfrist 5. mars.

For mere informasjon og påmelding les her:

Det er begrenset antall plasser, - førstemann til mølla! Hvis du har spørsmål kan du kontakte Kari Riddervold: kari.riddervold@uit.no


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne