Disputas - master i fiskeri- og havbruksvitenskap Jesse Vallevik Brinkhof

Master i fiskeri- og havbruksvitenskap Jesse Vallevik Binkhof ved NFH  vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:

"Catch quality and size selectivity in the Barents Sea bottom trawl fishery: effect of codend design and trawling practice"

 

Veiledere:

  • Førsteamanuensis Roger B. Larsen, NFH
  • Forsker Olafur Arnar Ingolfson, Havforskningsinstituttet
  • Forsker Stein Harris Olsen, NOFIMA

 

Bedømmelseskomité:

  • Dr. Paul Winger, Marine Institute, Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland, Canada (1. opponent)
  • Seniorforsker Ludvig Ahm Krag, Danmarks tekniske universitet, Danmark (2. opponent)
  • Professor Michaela Aschan, NFH (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av prodekan Bjørn-Petter Finstad ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

 

Disputasen strømmes fra følgende lenke: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/5850f4867428475998aeadf487a135c521

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 14. February 2019 kl. 12.15–15.00
Where: Perspektivet (01.202), Handelshøgskolen
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen