Prøveforelesning - master i fiskeri- og havbruksvitenskap Jesse Vallevik Brinkhof


Master i fiskeri- og havbruksvitenskap Jesse Vallevik Brinkhof ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

"The role of gear technology in ensuring ecological and economic sustainable fisheries in the North-East Atlantic"

 

Prøveforelesningen strømmes fra følgende lenke: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/5850f4867428475998aeadf487a135c521

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
     
When:
14.02.19 kl. 10:15 - 11:00
Where:
Perspektivet (01.202), Handelshøgskolen
Campus:
Tromsø
Target group:
Employees, Students, Guests

Contact:
Ingjerd Gauslaa Nilsen