Prøveforelesning - master i fiskeri- og havbruksvitenskap Jesse Vallevik Brinkhof

Master i fiskeri- og havbruksvitenskap Jesse Vallevik Brinkhof ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

"The role of gear technology in ensuring ecological and economic sustainable fisheries in the North-East Atlantic"

 

Prøveforelesningen strømmes fra følgende lenke: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/5850f4867428475998aeadf487a135c521

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 14. February 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Perspektivet (01.202), Handelshøgskolen
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen