[LØST] Feil på nettverk - UB, Campus Tromsø - 05.02

Målgruppe: Students, Employees
Opprettet: 05.02.19 08:42
Sist oppdatert: 05.02.19 08:52

Oppdatering: Feilen er nå løst og alle systemer berørt av feilen vil komme opp i løpet av noen 3-5 minutter


Det har oppstått en nettverksfeil på UB som blant annet forårsaker at man ikke får koblet seg til internett. Feilen berører både kablet nettverk og trådløsnettet

Hvem er berørt av feilen?

Det er kun UB på campus Tromsø som er berørt av denne feilen

Når blir feilen utbedret

Avdeling for IT er på stedet for å feilsøke og utbedre feilen. Vi har ikke noen kjent rettetid, så denne driftsmeldingen vil bli oppdatert klokken 09:30 


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne