Nå kan du nominere til Helsefaks priser 2019, fristen er 08.03.19

Målgruppe: Students, Employees
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 06.02.19 09:33
Sist oppdatert: 11.02.19 12:53

Det helsevitenskapelige fakultet har vedtatt å dele ut, utdanningspris, undervisningspris, formidlingspris, forskningspris og pris for yngre forskere på de årlige sommerfestene ved fakultetet i juni. Prisvinnerne får kr. 30.000,- , diplom og en gave laget eksklusivt av Glasshytta Blåst.  

NB! Fristen for å nominere er:  08.03.19

Her kan dere lese om fjorårets vinnere, og om studentene som fikk undervisningsprisen!

Innsending
Nominasjoner skal leveres elektronisk via epost til Infotorget: priser@helsefak.uit.no 

Hvem kan nominere
Ansatte, registrerte studenter, enheter, råd og utvalg, forskningsgrupper og fagmiljøer og tilknyttede organisasjoner (studentforeninger, lokallag av fagforeninger og lignende).

Merk spesielt
Det skal brukes eget skjema for å nominere. Nominasjoner som ikke er i tråd med retningslinjene, vil ikke bli vurdert. Les derfor statuttene og skjema for nominasjon nøye. Se uit.no/helsefak/priser for utfyllende informasjon om fakultetets priser, statutter og skjema for nominering. Har du spørsmål kan du kontakte Torgunn Wærås eller Elin Svendsen. Studenter kan også ta kontakt med SU eller Infotorget.

 

Undervisningsprisen

Målet med undervisningsprisen er å gi anerkjennelse for god undervisning, et godt læringsmiljø som skaper engasjement, motivasjon, tillit og trygghet blant studenter, samt å inspirere andre til økt innsats i arbeidet med undervisning. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper som er ansvarlig for, eller arbeider sammen om et tema, et studieemne eller et studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet. Prisbeløpet skal brukes til faglig aktivitet som drifts- eller reisemidler. Tiltaket må bidra vesentlig til god undervisning og/eller veiledning enten i klasserom eller i praksis. Tiltaket bør være utført i samarbeid med øvrige lærere, praksisfelt eller studenter.

Utdanningsprisen

Målet med utdanningsprisen er å stimulere til, og gi anerkjennelse for systematisk fremme og videreutvikling av kvalitet i utdanningene og inspirere andre til økt innsats i arbeidet med utdanningskvalitet.

Prisen kan tildeles miljøer eller enkeltpersoner knyttet til Det helsevitenskapelige fakultet. Med miljø menes en gruppe mennesker som er ansvarlig for, eller arbeider sammen om et tema, et studieemne eller et studieprogram. Prisbeløpet skal brukes til faglig aktivitet som drifts- eller reisemidler. Tiltaket må være nyskapende, eller på andre måter bidra vesentlig til økt kvalitet i utdanningen. Tiltaket bør være utført i samarbeid med øvrige lærere, praksisfelt eller studenter.

Formidlingsprisen

Prisen skal synliggjøre allmennrettet formidling, gi økt status til slik virksomhet og stimulere til å kommunisere forsknings- og utviklingsbasert kunnskap til samfunnet utenfor universitetet. Prisen kan tildeles en eller flere personer eller en enhet ved Det helsevitenskapelige fakultet som har utmerket seg ved en ekstraordinær innsats for å kommunisere resultater av forsknings- og utviklingsarbeid og dets betydning for samfunnet. Alle former for populærvitenskapelig formidling kan tas i betraktning. Det skal legges vekt på faglig formidlingskvalitet, allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer, kreativitet, villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver, fagfeltets formidlingspotensial overfor ulike målgrupper og responsen fra brukerne.

Forskningsprisen

Forskningsprisen skal hedre en vitenskapelig tilsatt, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisen kan tildeles for forskning på internasjonalt høyt nivå over tid, eller fremragende prestasjoner i løpet av det siste året. Prisen kan også hedre personer som utviser fremragende forskningsledelse og som over tid har bygd opp et sterkt fagmiljø – gjerne på tvers av enheter og fag – som utmerker seg internasjonalt.

Pris til yngre forskere

Prisen skal tildeles en yngre forsker som har utmerket seg ved fremragende forskning. Kandidaten må ha en lovende karriere med viktige prestasjoner passende for fagfeltet og karrierestadiet. Kandidaten bør for eksempel ha minst en viktig publikasjon uten ph.d.-veilederen. For å komme i betraktning, må det ikke ha gått lengre tid enn syv år fra avlagt ph.d.-grad eller tilsvarende ved nominasjonsfristens utløp.

 

Fakultet ser frem til å motta ekstra mange nominasjoner i år!

Her kan dere lese om  fjorårets vinnere!


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne