SESAM lunsjseminar: Komparativ studie av sosialt arbeid i Samiske lokalsamfunn i Norge og Native Amerikanske lokalsamfunn i Montana, USA

Senter for samiske studier inviterer til lunsjseminar med Reidunn Håøy Nygård om sosialt arbeid i samiske og Native Amerikanske lokalsamfunn, tirsdag 19. februar, kl. 11:15-12:00. Ta med matpakken din, vi serverer te og kaffe. Ingen påmelding.

Reidunn Håøy Nygård

Tid: Tirsdag 19. mars 2019, kl. 11:15-12:00.

Sted: Møterom TEO-H2 2.228 Guovssu, Senter for samiske studier

Presentasjon: "Komparativ studie av sosialt arbeid i Samiske lokalsamfunn i Norge og Native Amerikanske lokalsamfunn i Montana, USA" av Reidunn Håøy Nygård.

På dette Brown-Bag seminaret, presenterer jeg funn fra en komparative studie av sosialt arbeid i Samiske lokalsamfunn i Norge og i Native Amerikanske lokalsamfunn samfunn i Montana. Studien bygger på fokusgruppe intervju og individuelle intervju med sosialarbeidere.

Vi finner at kultur og etnisitet blir konseptualister ulikt blant sosialarbeider i Samiske lokalsamfunn og Native Amerikanske lokalsamfunn samfunn. I sammenlikning med sosialarbeidere i Native Amerikanske samfunn snakker sosialarbeider i samiske samfunn om kultur og etnisitet som flytende, dynamisk og knytt til et geografisk lokalsamfunn. I sammenlikning med sosialarbeider i samiske samfunn snakker sosialarbeider i Native Amerikanske samfunn om kultur og etnisitet som statisk, konkret og knytt til en Tribe. Vi finner også en ulikhet i hvordan undertrykking, kolonialisering og historisk traume blir artikulert innenfor sosialt arbeid i disse to kontekstene.

Hvordan kultur og etnisitet blir konseptualister vil ha konsekvenser for kulturell tilpassing av sosialt arbeid. I presentasjonen vil jeg reflektere rundt hvilke implikasjoner de to ulike konstruksjonene kan ha for partisk sosialt arbeid.

Presentasjonen bygger på nylig avlagt doktorgradsavhandling med tittelen ‘Family and community involvement in Indigenous social work. A comparative study’. Jeg vil spesielt legge vekt på funn fra avhandlinga sin andre artikkel, ‘Conceptualisation of Culture and Ethnicity: Social Work in Indigenous Communities’.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 19. February 2019 kl. 11.15–12.00
Where: TEO-H2 2.228 Møterom Guovssu, Senter for samiske studier
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Enhet
Kontakt: Kajsa Kemi Gjerpe