Prøveforelesning - Malin Waage

Master of Science Malin Waage avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag mandag 18. februar klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«Dynamics of gas hydrate systems through geological time»

Bedømmelseskomité:

  • Professor Dr. Christian Berndt, GEOMAR | Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Christian-Albrechts University Kiel, Tyskland (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Sverre Planke, Volcanic Petroleum Basin Research og Universitetet i Oslo (2.opponent)
  • Førsteamanuensis Guiliana Panieri, Institutt for geovitenskap, UiT (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputas blir holdt samme sted mandag 18. februar, klokken 12.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 18. February 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Auditorium 1207 på Naturfagbygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Kontakt: Tine Hågensen