Å sette pris på naturens goder – erfaringer fra arbeidet med rapporten «Verdien av norske våtmarker» - en IPBES

Naturpanelet (IPBES) er en pådriver for utredning av naturens bidrag til menneskelig velferd, såkalte økosystemtjenester. I Norge er dette en ny måte å utrede økosystemer på, der det legges vekt på deltagelse fra relevante brukergrupper i ekspertutredningsarbeidet.

I denne rundebordssamtalen deler forskerne i ekspertgruppa bak rapporten «Verdien av økosystemtjenester fra våtmark» sine erfaringer med å utrede økosystemtjenester i norske våtmarker etter Naturpanelets utredningsmodell. Leder av ekspertgruppa Kristin Magnussen (Menon) innleder om rapporten. Camilla Brattland (UiT, ISV) forteller spesielt om arbeidet med lokal og tradisjonell kunnskap, inkludert samisk kunnskap om våtmarker. Sammen med Jarle Bjerke, Signe Nybø (NINA) og Jan Vermaat (NMBU) vil erfaringene med å utrede på denne måten drøftes i rundebordssamtalen. Seminaret arrangeres i etterkant av en workshop om økosystemtjenester i regi av Norsk Økologisk Forening.»

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 14. February 2019 kl. 11.00–12.15
Where: TEO-H2 2.228 Møterom Guovssu
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Kontakt: Camilla Brattland