Invitasjon til åpent seminar; Helsefak søker om senter for fremragende utdanning innen Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)


Vi inviterer studenter, ansatte og samarbeidspartnere til å høre om planer og til å komme med innspill

Program

  • Innledning ved professor Madeleine Abrand Dahlgren, Linköpings Universitet

– fokus på store linjer: TPS- utfordringer, kunnskapsbasen, hva er nytt?

  • Presentasjon av SFU-søknaden med fokus på senterplanen ved dosent Bente Norbye
  • Åpning for diskusjon, innspill og kommentarer fra salen.


Hjertelig velkommen!

Påmelding via Skype for buisness

Fint om dere som skal delta via Skype sender en epost til rigmor.furu@uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 04. April kl. 13.15 – 15.00
Where: MH Plan 7, Aud 9 og Skype
Kontakt: HelPed ved Rigmor Furu

Registration
Participants: 20 Meld meg på!