Helsefaglig pedagogisk seminar

Fysioterapiutdanningas «mikroprosjekter» med fysioterapeuter ved UNN Tromsø: En prosjektmodell til etterfølgelse?

 

Bachelorprogrammet i fysioterapi og seksjon for fysioterapi ved UNN har i flere år gjennomført felles fagutviklingsprosjekter med mål om å utvikle kompetanse hos ansatte og undervisning for studentene. Vi har lyst til å presentere våre erfaringer med arbeidsformen og erfaringer fra vårt siste prosjekt om fysioterapi til «Den kritisk syke pasienten».

Presenteres av: Liv Johanne Nikolaisen, universitetslektor og Hege Solgård, universitetslektor (begge fra bachelorprogrammet i fysioterapi)


Kom og delta med spørsmål og diskusjon!


Hjertelig velkommen!

Ønsker du å delta via Skype

Dersom du ønsker å delta via Skype er det fint om du gir tilbakemelding til rigmor.furu@uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 28. March 2019 kl. 13.15–14.00
Where: UiT Tromsø MH øst Auditorium 9 (plan 7) og Skype
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Kontakt: HelPed ved Rigmor Furu

Registration
Meld meg på!