Prøveforelesning - Marthe Måløy

Master of Science Marthe Måløy avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag onsdag 27. mars klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«Machine learning in biology, past successes and future prospects»

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Mads Peter Sørensen, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet (1. opponent)
  • Professor John Andreas Wyller, Anvendte matematiske fag, Norge Miljø- og Biovitenskapelige universitet (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Elinor Ytterstad, institutt for matematikk og statistikk, UiT (internt medlem og leder av komiteen)

Disputas blir holdt samme sted onsdag 27. mars, klokken 12.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 27. March 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Lille Auditorium, B203, i Realfagbygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Kontakt: Tine Hågensen