Disputas - Master of Science Aihua Lin

Master of Science Aihua Lin vil fredag 29. mars klokken 12.15 offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d. i realfag. 

Tittel på avhandlingen:

«The EOS Formulation for Linear and Nonlinear Transient Scattering Problems»

Bedømmelseskomité:

  • Professor Mads Peter Sørensen, Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet (1. opponent)
  • Professor John Andreas Wyller, Anvendte matematiske fag, Norge Miljø- og Biovitenskapelige universitet (2. opponent)
  • Førsteamanuensis Elinor Ytterstad, institutt for matematikk og statistikk, UiT (internt medlem og leder av komiteen)

Hovedveileder: Professor Per Jakobsen, Institutt for matematikk og statistikk, UiT.

Leder av disputasen: Professor Martin Rypdal, instituttleder ved matematikk og statistikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT.

Prøveforelesning over oppgitt emne blir holdt samme sted, fredag 29. mars klokken 10.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 29. March 2019 kl. 12.15–15.00
Where: Lille Auditorium, B203, Realfagbygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Kontakt: Tine Hågensen