Prøveforelesning - Master of Science Dimitrios Ktenas

Master of Science Dimitrios Ktenas avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag torsdag 28. mars klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«The importance of exhumation to the petroleum system, and how the Barents Sea compares to other exhumed basins worldwide»

Bedømmelseskomité:

  • Professor Dr. Anthony George Doré, Equinor, Storbritannia (1. opponent)
  • Professor Alejandro Escalona, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger (2. opponent)
  • Forsker Andreia Plaza Faverola, Institutt for geovitenskap, UiT (internt medlem og leder av bedømmelseskomiteen)

Disputas blir holdt samme sted torsdag 28. mars, klokken 12.15

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 28. March 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Auditorium 1207, Naturfagbygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Kontakt: Maren L. Andresen