Disputas - MSc in Marine Coastal Development Ane Cecilie Kvernvik

MSc in Marine Coastal Development Ane Cecilie Kvernvik ved AMB  vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:

"Ecophysiological Responses of Sea Ice Algae and Phytoplankton to a Changing Arctic"

 

Veiledere:

  • Professor Marit Reigstad, Institutt for arktisk og marin biologi (AMB)
  • Forsker Eva Leu, Akvaplan Niva
  • Førsteamanuensis Tove Gabrielsen, UNIS

 

Bedømmelseskomité:

  • Dr. Katherina Petrou, University of Technology Sydney, Australia (1. opponent)
  • Dr. Kasper Hancke, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) (2. opponent)
  • Professor Hans Christian Eilertsen, Norges fiskerihøgskole (NFH) (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av prodekan Bjørn-Petter Finstad ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 29. March 2019 kl. 13.15–16.00
Where: Lassegrotta, UNIS, Longyearbyen
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Phone: 776 46018