Prøveforelesning - MSc in Marine Coastal Development Ane Cecilie Kvernvik

MSc in Marine Coastal Development Ane Cecilie Kvernvik ved AMB holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

"The role of phytoplankton in Arctic and global carbon budgets"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 29. March 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Lassegrotta, UNIS, Longyearbyen
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Phone: 776 46018