CNN gjesteforelesning med arkeolog Frode Iversen: Vikinger og vulkaner. Klima og samfunnsutvikling 536-1250

Hvordan påvirket vulkaner, klimaendringer og pest samfunnet i århundrene før vikingtiden? Frode Iversen presenterer foreløpige resultater fra TOPPFORSK-prosjektet VIKINGS.

Flere arkeologiske studier de siste 15 årene har fokusert på The Dust Veil i 536 e. Kr. - et gigantisk vulkanutbrudd som skal ha resultert i en global klimakrise og lagt tusenvis av gårder øde. Dette skal ha innledet en lengre kuldeperiode som varte fram til ca. 660 e. Kr. (LALIA). Sammen med kollegaer ved Universitetet i Oslo er Iversen i gang med et nytt TOPPFORSK-prosjekt, VIKINGS (2018—2023), finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo. Prosjektet undersøker på klima- og kulturendring i perioden 500—1250 e. Kr. med særlig fokus på vulkaner. I nyere studier av iskjerner i Antarktis og på Grønland er det påvist mange store vulkanutbrudd i yngre jernalder og tidlig middelalder. Iversen vil blant annet drøfte mytene om fimbulvinteren i skaldekvad i lys av dette. Det er også et spørsmål om den Justinianske pesten med tilbakevendende utbrudd 541—750 e. Kr. nådde Skandinavia. Yersinia pestis-bakterien er nylig påvist i a-DNA på skjeletter fra gravfelt i Tyskland. Hvordan slo en slik krise ut i Norge? Hva var de langsiktige samfunnsmessige konsekvensene? Og hvordan taklet menneskene krisetiden?

Frode Iversen er professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 28. March 2019 kl. 09.15–11.00
Where: Aud. B1005
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Enhet
Link: Klikk her
Kontakt: Marte Spangen
Phone: 77646765