Prøveforelesning - Master of Science Yakubu Princely Abudu

Master of Science Yakubu Princely Abudu disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

“The causes and consequences of Mitochondrial Disease”

Disputas holdes kl. 12.15, samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen “Roles of SAMM50 and NIPSNAP Family Proteins in Mitophagy”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 28. March 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Auditorium Cortex, MH Vest
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Responsible: Monica Karlsen