Disputas - siv.ing. og master i havrett (LLM) Gunnar Sander


Siv. ing og master i havrett (LLM) Gunnar Sander  ved NFH  vil offentlig forsvare for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen:

"Implementation of ecosystem-based ocean management"

 

Veiledere:

  • Professor Peter Arbo, NFH
  • Professor Bjørn Hersoug, NFH

 

Bedømmelseskomité:

  • First lecturer, MSc Sue Kidd, University of Liverpool, UK (1. opponent)
  • Professor Matthew Cashmore, NMBU (2. opponent)
  • Professor Petter Holm, NFH (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen vil bli avholdt på engelsk og vil bli ledet av dekan Kathrine Tveiterås ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

 

Disputasen strømmes fra følgende lenke:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/b658b66b14404ba4ae78897f7d698e7e21

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
     
When:
29.03.19 kl. 12:15 - 15:00
Where:
Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Campus:
Tromsø
Target group:
Employees, Students, Guests, Enhet

Contact:
Ingjerd Gauslaa Nilsen
Phone:
776 46018