Lunsjavtale ved UiT Narvik

Lunchtilbud til ansatte ved campus Narvik

Lunchtilbudet til ansatte fra 1. september 2019 hadde en påmeldingsfrist satt til 15. august.

Det er likevel besluttet at både nyansatte og ansatte som ønsker å melde seg på avtalen i ettertid har anledning til å delta i ordningen, og vil bli trukket i lønn også for den måneden som påmelding registreres og det vil skje etterskuddsvis ved lønnutbetaling påfølgende måned.

Påmelding skjer via link nedenfor.

Informasjonen nedenfor er den utdrag av det som opprinnelig ble sendt ut til de ansatte på campus i Narvik;

 

IVT-fakultetet har besluttet å tilby de ansatte ved fakultetet muligheten til å spise lunch i kantina til en lavere kostnad ved at fakultetet er med på å dekke majoriteten av kostnadene. Lunchordningen vil tre i kraft fra 1. september 2019 og vil i første omgang være en prøveordning for studieåret 2019/2020. Det er også et sterkt ønske å kunne tilby alle enheter ved campus Narvik samme tilbud, slik at flest mulig kan få glede av dette.

Formålet er at alle ansatte gis muligheten til å ta del i et lunchtilbud der kostnaden deles mellom arbeidsgiver og den ansatte. For at det ikke skal utløse en fordelsbeskatning for de ansatte så må de ansatte selv dekke majoritetsdelen av varekostnadene (maten). IVT-fakultetet har vært i dialog med Skatteetaten og vi har fått skriftlig tilbakemelding på at slik som ordningen er lagt opp så skal det ikke utløse en fordelsbeskatning for ansatte. Det har også vært dialog med universitetsledelsen, og de har også gitt sin aksept til at vi kan innføre lunchordningen.

Tilbudet er at den ansattes egenandel for å delta i ordningen vil kun være kr. 350 i måneden, øvrige kostnader dekkes av det fakultetet/enhet en organisatorisk tilhører. Påmelding til lunsjordningen vil minimum være bindende fram til årsskiftet (4 måneder). Det forutsettes ellers  at det blir tilstrekkelig antall som ønsker å være med på dette tilbudet (minimum ca. 50 ansatte), ellers vil det ikke la seg gjennomføre. De dagene hvor den ansatte eventuelt er syk/på reise e.l. vil ikke bli refundert for de aktuelle dagene, det vil medføre alt for mye administrativt arbeid. Oppstart er planlagt til 1. september. Det vil ikke bli kostnadsbelastning, eller være et lunchtilbud, i ferieperioder.  

Maten som tilbys vil være normal norsk husmannskost med en varmrett, brød, pålegg, salat, kaffe/te/juice/melk etc. Samskipnaden/kantina vil drifte dette for oss, og vi vil kunne forsyne oss av det som vi har tilgang til (enkelte varer vil ikke være tilgjengelig som f.eks. påsmurte bagetter, vafler mm – vi vil gi mer informasjon om dette senere). Det vil bli hensyntatt, i den grad det er mulig, eventuelle intoleranser som glutenallergi, cøliaki osv. Salatbar og frokostblandinger vil det bli tilrettelagt for. Maten må inntas i kantina og dert er ikke anledning til å smøre seg matpakke.

Fakultetsdirektør ved IVT har i siste ledermøte informert de øvrige lederne ved universitetet at vi iverksetter et slikt lunchtilbud, og invitert de øvrige campusberørte lederne til å gi sin tilslutning til at tilbudet kan sendes til sine respektive ansatte i Narvik, og at deres organisatoriske enhet må dekke deres andel av kostnadene. Noen ga sin umiddelbare tilslutning (BFE og Avdeling for personal og organisasjon), mens andre ønsket litt mer informasjon før de vil respondere, men var i møtet positive til tiltaket.

Det er flere årsaker til at det i flere måneder har vært arbeidet med en slik ordning og tilbud til de ansatte. Spesielt vil vi trekke frem at dette også er et velferdstilbud nå som vi er i gang med renoveringen/ombygging av bygningsmassen på campuset vårt, og at tilbudet vil kunne være et bidrag til å «holde motet oppe» under ombyggingsperioden. Hvorvidt tilbudet kan fortsette etter renoveringen/ombyggingen vil vi måtte se nærmere på senere.

Ut over at det er et velferdsgode så vil vi også nevne andre viktige faktorer;

  • trivsel på arbeidsplassen (ref. ARK-undersøkelsene),
  • vi blir bedre kjent med hverandre på tvers av fagfelt og organisatorisk tilhørighet,
  • vi er med på å opprettholde et kantinetilbud ved campus,
  • og ikke minst kan vi daglig glede oss over å kunne forsyne oss av fersk og god mat hvor vi kan velge hva vi vil spise der og da…

Rent praktisk vil den ansatte forsynes seg med mat og drikke i kantina, registrere seg (eksakt hvordan vil vi komme tilbake til senere), og ta med matbrettet ut i kantineområdet.

Åpningstid vil være 1100-1300.

Eksterne gjester hvor det er ønskelig at de gis tilgang til samme matutvalg som vi ansatte har, må meldes inn til Samskipnaden/kantina minst 1 dag i forveien, og det vil koste kr 98.- per person (fakultetene dekker ikke matkostnader for dem).

Påmelding skjer via Tavla – frist 15. august.

Vi håper flest mulig vil ta del i dette tilbudet!                     

  

Med vennlig hilsen

Bjørn Solvang

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 15. August 2019 kl. 00.00–23.59
Where: Narvik
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees, Enhet
Kontakt: Eirik Sund

Registration
Participants: 126 Sign me up!