pensum ped/spes ped

Lenke: Klikk her
Ansvarlig: ingrid T
Studiested: Tromsø

Kom med forslag fra 100 og oppover halvpris av ny om ikke annet er oppgitt. Kan sendes om kjøper forhåndsbetaler for bok + porto. Kan leveres fysisk i Tromsø event Oslo ettter avtale. Bokliste: Hva er intelligens ? Av Jon Martin sundet (2015) Hva er pedagogikk ? Gunn imsen (2011) Kort om barnevern av Asgeir Solstad, Reidun follesø, kate mevik 2 utgave (2014) Frykten for amerika en europeisk historie av Stian bromark og dag herbjørnsrud (2003) Children with specific language imparment second edition av laurence b. Leonard (2014) Når blått og gult blir grønt tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap av Nina martinsen, Kjell Ivar Andersen, Heidi strekerud, sissel evensen og Christen Torp (2014) Professionel relationskonpetence stjernestunder i det relationelle univers av Anne linder (2016) Pedagogisk-filosofiske analyser av Paul Martin Oppdal (2008) Den tidløse pedagogikken av Tomas kroksmark (2006) Tidlig innsats bedre læring for alle av Halvor bjørnsrud og Sven Nilsen (2012) Det sanne, det hode og det skjønne en innføring i filosofi av Lars fr Svendsen og simo Säätelä (2007) Videoanalyse i team - at skabe og dele viden i utviklingstøttende netværk av sissel sollied, Birgit kirkebæk og Mette Christensen under medvirkning av Tina harmon (2016) Utviklingspsykologisk teorier redigert av Espen jerlang 3 utgave ( 2005) mange notater markeringer i boken 50 kroner Læring gjennom veiledning meningskaping i grupper 2 utgave av margun boge, Gunvor markhus, Randi Moe, Elin Eriksen ødegaard (2009) Sinus matematikk forkurs av Tore oldervoll, Odd orskauge, audhild vaaje (2003) Det vurderende øyet observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning av Cato r.p bjørndal (2008) Dyskalkyli att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter av Briançon butterworth Og dorian yeo (2015) Menneskekroppen fysiologi og anatomi av Olav sand, Øystein v Sjaastad, Egil haug og jam g bjålie (2007)


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne