Bachelor Statsvitenskap 3. semester + valgfag pensum selges.

Ansvarlig: Martin
Studiested: Tromsø
Telefon: 92068742

De aller fleste bøkene er som ny.


STV-1004 Organisasjonsteori.

 • Hvordan organisasjoner fungerer, Jacobsen & Thorsvik, 4.utgave.(nypris 209,-) 100,-
 • Ledelse, organisasjon og kultur, Strand (2 utgave) (nypris 768,-)                           500,-

 

STV-1005 Global Politikk.

 • Anarki, makt og normer, innføring i internasjonal politikk, Hovi, Malnes, (nypris 497,-) 280,-
 • International Relations, Goldstein, seventh edition 2017 (nypris 300,- ) 180,-

 

STV-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

 • Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode, Ringdal.  (nypris 515,-) 330,-
 • Systematikk og innlevelse : en innføring i kvalitative metoder, Thagaard (nypris 419,-) 200,-
 • Skapte virkeligheter : om produksjon og tolkning av kvalitative data,  Aase &Fossåskaret, (nypris 399,-) 180,-

 

 

STV-2001 Valgfag: Demokratiske beslutningsformer, høst 2019

 

 • Et robust lokaldemokrati, Berg & Christensen  (2013)  (nypris 387,-) 180,-
 • Deliberative democracy. Chappell, Zsuzsanna (2012)   60,-
 • Evaluating democratic innovations. Geissel,Newton,(2012).   60,-
 • Democracy. Saward, Michael (2003)   60,-

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Attachments / Pictures