Kurs i systematiske litteratursøk (campus Alta)

Systematikk i litteratursøking. Kursholdere fra Universitetsbiblioteket UiT.

Kurset vil gi en innføring i utvikling av grundige, systematiske litteratursøk.

Målet er at deltakerne etter gjennomført kurs skal:

  • Kjenne til viktige prinsipper for utviklingen av gode litteratursøk, herunder
  • «oversettelse» av problemstilling til søkbare begreper
  • at utviklingen av et godt litteratursøk er en prosess
  • dokumentasjon og lagring av søk
  • at grad av systematikk avhenger av formål
  • Kjenne til avanserte søketeknikker, herunder
  • bruk av flere databaser
  • hvordan finne og ta i bruk kontrollerte og «frie» søkeord
  • hvordan bygge kompliserte søk ved hjelp av operatorer (OR, AND, nabosøksoperatorer), søkefeltkoder og søkehistorier
  • Ha fått svar på det de lurer på om litteratursøk, og en forståelse for hvordan Universitetsbiblioteket kan yte støtte

Det er en fordel om (men ikke nødvendig at) deltakerne har med en problemstilling de ønsker å finne litteratur til. Vi legger opp til en viss egenaktivitet.

Kurset finner sted på Skrivestua ved UB i Alta (rom 1016, byggetrinn 1). Det er pcer i rommet, men deltakerne må gjerne ta med egne maskiner om de ønsker det.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 30. September 2019 kl. 10.00–13.00
Where: Skrivestua ved UB (rom 1016, byggetrinn 1)
Location / Campus: Alta
Target group: Employees, Students
Kontakt: Erlend Kristensen
Phone: 784 50124

Registration
Participants: 11 Sign me up!