Skal du søke opprykk til professor?

Få tilbakemelding på din pedagogiske mappe

For kurset «Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse» i regi av Result våren 2020, trenger vi pedagogisk mapper som deltakerne kan jobbe med. Ansatte som er i prosess med å jobbe fram dokumentasjon av egen pedagogiske/utdanningsfaglig kompetanse i en pedagogisk mappe (i forbindelse med tilsetting, opprykk eller merittering), tilbys å sende mappen sin inn til kurset for å få en vurdering av innholdet i mappen i forhold til aktuelle kriterier. Dette vil være en formativ vurdering, som kan gi konstruktiv tilbakemelding og være til hjelp i videreutvikling av mappen. Den pedagogiske mappen som sendes inn må være så godt som ferdigstilt. Innholdet i mappen vil bli behandlet konfidensielt.

Dersom dette er aktuelt for deg, ber vi deg om å melde deg på i denne lenken. Du vil da bli kontaktet medio januar med informasjon om innsending av mappen. Frist for innsending av mappen vil være i 31. januar 2020 og tilbakemeldingene vil foreligge i slutten av mai 2020.

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med kursansvarlige:

  • Petter Holm BFE 
  • Anita Iversen Helsefak
  • Ragnhild Sandvoll Result

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
Starts: 11. November 2019 kl. 14.28
Ends: 31. January 2020 kl. 14.28
Where: Breivika
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees
Contact: Ragnhild Sandvoll

Registration
Deadline: 31.01.2020
Deadline has been reached. Sorry