Tradisjon tro arrangerer Helsefak juletrefest for ansatte med barn og barnebarn lørdag 11. januar (Tromsø).

Traditional “Christmas tree party” for employees with children and grandchildren, will be on January 11th.

 

Dette er Helsefaks mest besøkte velferdsarrangement i løpet av året!   
Vi spiser pølser og kaker, ser på film, danser rundt juletreet og får besøk av nissene.  Også i år er Nisseorkesteret invitert for å spille kjente og kjære julesanger.

Påmelding: 

For at ingen barn skal bli uten gave er det viktig å melde seg på her på denne nettsiden innen fristen 3. januar 2020. 
Du må melde på antall barn og voksne som kommer, alder på barna og hva du kan bidra med for å få et fint arrangement. 
 
Billetter og betaling: 

Det koster kr. 60,- per person. Du betaler ikke for barn under 1 år, og de får heller ikke nissegave. Det blir betaling og billethenting i januar. Nærmere informasjon sendes pr. e-post. 

 
Vi trenger gode hjelpere: 

Juletrefesten på MH er Helsefaks største velferdsarrangement i løpet av året. For å få dette til trenger vi mange gode hjelpere. Når du melder deg på får du også anledning til å sette deg opp som hjelper. Hjelperne vil bli kontaktet om oppgavene som skal gjøres i egen e-post når det nærmer seg.

* Pynting og rigging av Lysgården - fredag 10. januar mellom kl. 15.00 og 17 .00 

* Pølseservering og oppfølging av kaffekanner – lørdag 11. januar 12:45-13:45 

* Julenisse – lørdag 14:25-15:00 (kanskje den viktigste oppgaven i arrangementet, så vi håper   
  vi får tre nisser og vara) 

* Rydding etter juletrefesten – lørdag 15:00-16:00 (her ønsker vi at alle bidrar litt før de forlater og de som melder seg som hjelper er med til alt er ryddet og klart)

  

Program for dagen:

13:00 Vi spiser pølser og kaker i kantina/Lysgården

14:00 Filmvisning i storeaud. og aud. 4

14:30 Vi synger og danser rundt juletreet

14:45 Vi får kanskje besøk av nissene – om de ikke er for utslitt!

  

Servering: 

Vi serverer pølse med brød, brus, kaffe og kake. 
 
Nissegaver: 

Nissen vil ha med seg en liten gave til alle barn over 1 år. Alle nissegaver vil ta hensyn til nøtte- og melkeallergi gaveposen til ditt barn dersom du har en allergiker. 
 
 

Velkommen!
 
Hilsen Juletrefestkomiteen  

 

 

English Summary: 

Helsefak’s annual “Christmas tree party” for employees with children and grandchildren, will be on Saturday, January 11, 2020. 

Come and dance around the Christmas tree, watch films and meet Santa! This year Nisseorkesteret (Elve Orkestra) will play known and beloved Christmas songs. Hot dogs, gingerbread cookies and cake will be served.

Registration: 

Registration deadline January 3. 2020. 

Please specify the number of children and adults coming, the age of the children and whether you can contribute towards the event.

 

Tickets and payment: 

NOK. 60, - per person. Children under the age of 1 are free but they do not receive a gift. Payment and collecting tickets will be in January.  Information is coming by e-mail. 

 

We need helpers: 

The “Christmas tree party” is Helsefak's biggest welfare event of the year, and is completely dependent on volunteers. We need help with: 

* Decorating and rigging - Friday, 10th of January, between 3 pm and 5 pm 

* Serving hotdogs and coffee – Saturday, 11th January 12:45-13:45 

* Being Santa Claus - Saturday 14: 25-15: 00 (perhaps the most important task of the event, so we hope we get three Santas and a back up) 

* Clearing after the party - Saturday 15: 00-16: 00 

 

 Program for the day:

13:00Hotdogs, cake, soda and coffeein the canteen / Lysgården

14:00 Film screening in the large auditorium (Store aud) and auditorium 4

14:30 Sing and dance around the Christmas tree

14:45 Santa(s)may make an appearance- if they are not too worn out! Children over 1 years old will receive a small gift.  

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 11. January 2020 kl. 13.00–15.30
Where: MH-bygget (MH-building)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees
Responsible: Elsa Kotavuopio

Registration
Deadline: 03.01.2020
Deadline has been reached. Sorry