Prøveforelesning - MSc Katja Häkli

MSc  Katja Häkli ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

"Pre-zygotic and post-zygotic isolation mechanisms in animals"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 10. December 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Phone: 776 46018