Prøveforelesning - MSc Jonathan Hira

MSc  Jonathan Hira ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Philosophiae doctor i naturvitenskap, med tittel:

"Various ways that marine invertebrates combat bacterial infections and bacterial toxins"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 10. December 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Lille auditorium (E-102), NFH-bygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Phone: 776 46018