Prøveforelesning - MSc in Natural Resources Mark J. M. Lomeli

MSc in Natural Resources Mark Joseph Max Lomeli ved NFH holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for graden Doctor Philosophiae, med tittel:

"The use of selective grids in bottom trawl fisheries - past, present and future"

 

Prøveforelesningen vil bli strømmet fra følgende lenke:

 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/376d00a42a9241aa95ff4e8e2bb2750321

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 20. December 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Invited, Enhet
Kontakt: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Phone: 776 46018