Prøveforelesning - Master of Science Erkka Petteri Heino

Master of Science Erkka Petteri Heino avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag onsdag 18. desember klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«The paleoclimatic record of solar activity – how do we know and what does it teach us?»

Bedømmelseskomité:

  • Andrew Kavanagh, British Antarctic Survey, UK (1. opponent)
  • Professor Esa Turunen, Sodankylä Geophysical Observatory, University of Oulu, Finland (2. opponent)
  • Professor II Ulf-Peter Hoppe, Institutt for fysikk og teknologi, UiT (internt medlem og leder av komiteen)

Disputas blir avholdt samme sted onsdag 18. desember klokken 13.15.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 18. December 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Lassegrotta, UNIS
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Kontakt: Maren L. Andresen