Samtaler med barn

Hvordan snakke med barn om vanskelige tema?

Hovedfokus i forelesningen vil være samtaler med barn som opplevd krevende eller traumatiske hendelser og hvordan en kan organisere gode samtaler rundt dette.

Forelesningen vil inneholde teori og eksempler om temaet. Modeller for utviklingsstøttende samtaler vil bli presentert og diskutert. Det fokuseres på viktigheten av god forberedelse i forkant av slike samtaler og en gjennomtenkt agenda. Arbeidsmodellen er bygget opp rundt en strukturert modell ulike faser for gode samtaler med barn: kontaktetablering, temaintroduksjon, fri fortelling, sonderende fase og avslutningsfase.

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesning, dialog, video og praktiske øvelser.

Foreleser: Universitetslektor Oddbjørn Løndal

Foredraget er åpent og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Forelesningen er gratis for alle påmeldte.

Lenke til undervisningsrom 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 06. February 2020 kl. 12.00–14.00
Where: Campus Narvik, NARVIK_BL-D D1100
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Kjærsti S. Magnussen
Phone: +4777646983

Registration
Deadline: 05.02.2020
Deadline has been reached. Sorry