Lagring av forskningsdata (Skype)

Skype-lenke til undervisningsrommet:  Join Skype Meeting

Forskningsdata har stor verdi og det er viktig at de lagres forsvarlig. Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT pålegger forskere å lagre data på en trygg måte. IT-avdelingen har lagringstjenester som dekker livssyklusen fra innsamling via oppbevaring og behandling fram til arkivering, og vi jobber med videreutvikling av tjenestene. 

I dette kurset presenterer vi tjenestetilbudet for innsamling, lagring og behandling av data. Merk at strukturering av data for arkivering er tema for kurset Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata (se kursoversikt her).  

IT-avdelingen er avhengig av innspill fra brukerne av tjenestene våre, og det vil bli god tid til spørsmål og diskusjon. Kurset holdes av Erik Axel Vollan

Velkommen!

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 10. February 2020 kl. 11.15–12.00
Where: Skype for business
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Kontakt: Helene N. Andreassen
Phone: 77645735

Registration
Deadline: 09.02.2020
Deadline has been reached. Sorry