Kirkeneskonferansen 2020

Velkommen til Kirkeneskonferansen og Barents Spektakel 2020!


Kirkeneskonferansen avholdes hvert år i februar. Den ble første gang avholdt i 2008 og har blitt en av landets viktigste møteplasser for alle som er opptatt av nordområdene. Kirkeneskonferansen setter fokus på ulike sider av nordområdeutviklingen i skjæringspunktet mellom politikk, nærings- og samfunnsutvikling.

Kirkeneskonferansen 2020 åpner med innlegg og dialog rundt dagens geopolitiske Barents. Dette er som alltid et like aktuelt tema, og det er naturlig å ta «tempen på» det geopolitiske Barents ved Kirkeneskonferansen.

Neste tema er politiske veikart for nordområdeutviklingen. Vi innleder først med noen overordnede strategier og planer for nordområdeutviklingen. Deretter åpner vi for debatt rundt spørsmålene ‘samsvarer fremtidsbildet med dagens strategier’, og ‘med alle muligheter, hvorfor skjer det ingen ting?’

Temaet sikkerhet og beredskap er et viktig og høyst aktuelt tema for regionen. Dette blir utdypet gjennom innlegg og dialog der vi hevder at framtidens utfordringer krever styrket beredskap og samhandling.

Klima og energi er også et svært dagsaktuelt tema, like viktig også for Barentsregionen. Vi presenterer tema gjennom innlegg og debatt om utfordringene vi står ovenfor, men også mulighetene og løsningene som finnes i nordområdene.

En siste stor og aktuell trend vi ønsker å belyse er temaet; ‘et verdensbilde i endring’. Vi tar utgangspunkt i Kina som driver av et endret verdensbilde i nordområdene og Barents, endringer som medfører nye muligheter, men også noen utfordringer.

Sist men ikke minst. For andre år på rad har vi æren av å utdele Thorvald Stoltenbergprisen, en pris som gis til personer som har bidratt til å fremme dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen.

 

Kirkeneskonferansen 2020 er åpen for påmelding. 

Les mer, se programmet og meld deg på, på http://www.kirkeneskonferansen.no/

 

Velkommen! Vi håper å se deg der!

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
Starts: 12. February 2020 kl. 11.00
Ends: 13. February 2020 kl. 17.00
Where: Kirkenes, Thon Hotell
Location / Campus: Tromsø, Kirkenes
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Anne Figenschou